Du học

Trường Đại học Hannam Hàn Quốc – 한남대학교

Trường Đại học Hannam Hàn Quốc – 한남대학교

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANNAM HÀN QUỐC – 한남대학교 »Tên tiếng Hàn: 한남대학교» Tên tiếng Anh: Hannam University » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: 1956 » Học phí học […]

Trường Đại học Howon Hàn Quốc – 호원대학교

Trường Đại học Howon Hàn Quốc – 호원대학교

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOWON HÀN QUỐC – 호원대학교 » Tên tiếng Hàn: 호원대학교» Tên tiếng Anh: Howon University » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: 1977 » Số lượng sinh viên: 10,000 […]

Trường đại học DongA Hàn Quốc (동아대학교)

Trường đại học DongA Hàn Quốc (동아대학교)

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG A HÀN QUỐC – 동아대학교   » Tên tiếng Hàn: 동아대학교 » Tên tiếng Anh: DongA University » Năm thành lập: 1946 » Số […]

Trường đại học Daegu Hàn Quốc (대구대학교)

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU HÀN QUỐC – 대구대학교 » Tên tiếng Anh: Daegu University » Tên tiếng Hàn: 대구대학교 » Năm thành lập: 1956 » Số lượng sinh […]

Trường Đại học Yeungnam Hàn Quốc – 영남대학교

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEUNGNAM HÀN QUỐC – 영남대학교 » Tên tiếng Hàn: 영남대학교 » Tên tiếng Anh: Yeungnam University » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: […]

[2023] Trường Đại học Sejong Hàn Quốc – 세종대학교

12

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEJONG HÀN QUỐC – 세종대학교   » Tên tiếng Hàn: 세종대학교 » Tên tiếng Anh: Sejong University » Loại hình: Tư thục » Số lượng […]

Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc Hankuk – 한국외국어대학교

12

Th 12

I. ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀN QUỐC HANKUK – 한국외국어대학교 » Tên tiếng Hàn:  한국외국어대학교 » Tên tiếng Anh: Hankuk University of Foreign Studies » Tên viết tắt: […]

Trường Đại học Chosun Hàn Quốc – 조선대학교

12

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHOSUN HÀN QUỐC – 조선대학교   » Tên tiếng Hàn: 조선대학교 » Tên tiếng Anh: Chosun University » Năm thành lập: 1946 » Loại hình: […]

Trường Đại học Pai Chai Hàn Quốc – 배재대학교

12

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PAI CHAI HÀN QUỐC – 배재대학교   » Tên tiếng Hàn: 배재대학교» Tên tiếng Anh: Pai Chai University » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: 1885 […]

Trường Đại học Chung Ang Hàn Quốc – 중앙대학교

12

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNG ANG HÀN QUỐC – 중앙대학교 » Tên tiếng Hàn: 중앙대학교 » Tên tiếng Anh: Chung Ang University » Khẩu hiệu: Sống trong sự thật, sống […]