Du học Hàn Quốc

Trường Đại học Baekseok Hàn Quốc – 백석대학교

18

Th 06

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Baekseok BAEKSEOK Hàn Quốc – 백석대학교 » Tên tiếng Hàn: 백석대학교 » Tên tiếng Anh: Baekseok University » Loại hình: Tư thục […]

Trường Đại học Anyang Hàn Quốc – 영남대학교

17

Th 06

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Anyang Hàn Quốc – 영남대학교 » Tên tiếng Hàn: 안양대학교 » Tên tiếng Anh:Anyang University » Loại hình: Tư thục » Năm […]

Trường Đại học Ajou Hàn Quốc – 영남대학교

17

Th 06

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AJOU HÀN QUỐC – 아주대학교 » Tên tiếng Hàn: 아주대학교 » Tên tiếng Anh: Ajou University » Loại hình: Tư thục » […]

Trường Đại Học Ansan Hàn Quốc – 안산대학교

15

Th 06

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANSAN HÀN QUỐC – 안산대학교  »Tên tiếng Hàn:안산대학교  » Tên tiếng Anh: Ansan University (AU)  » Loại hình: Tư thục  » […]

Trường Đại Học Songho Hàn Quốc – 송호대학교

13

Th 06

I.Trường Đại Học Songho – 송호대학교  »Tên tiếng Hàn:송호대학교  » Tên tiếng Anh: Songho University  » Loại hình: Tư thục  » Năm thành lập:  1999 […]

Trường Đại học Hannam Hàn Quốc – 한남대학교

Trường Đại học Hannam Hàn Quốc – 한남대학교

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANNAM HÀN QUỐC – 한남대학교 »Tên tiếng Hàn: 한남대학교» Tên tiếng Anh: Hannam University » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: 1956 » Học phí học […]

Trường Đại học Howon Hàn Quốc – 호원대학교

Trường Đại học Howon Hàn Quốc – 호원대학교

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOWON HÀN QUỐC – 호원대학교 » Tên tiếng Hàn: 호원대학교» Tên tiếng Anh: Howon University » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: 1977 » Số lượng sinh viên: 10,000 […]

Trường đại học DongA Hàn Quốc (동아대학교)

Trường đại học DongA Hàn Quốc (동아대학교)

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG A HÀN QUỐC – 동아대학교   » Tên tiếng Hàn: 동아대학교 » Tên tiếng Anh: DongA University » Năm thành lập: 1946 » Số […]

Trường đại học Daegu Hàn Quốc (대구대학교)

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU HÀN QUỐC – 대구대학교 » Tên tiếng Anh: Daegu University » Tên tiếng Hàn: 대구대학교 » Năm thành lập: 1956 » Số lượng sinh […]

Trường Đại học Yeungnam Hàn Quốc – 영남대학교

13

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEUNGNAM HÀN QUỐC – 영남대학교 » Tên tiếng Hàn: 영남대학교 » Tên tiếng Anh: Yeungnam University » Loại hình: Tư thục » Năm thành lập: […]

[2023] Trường Đại học Sejong Hàn Quốc – 세종대학교

12

Th 12

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEJONG HÀN QUỐC – 세종대학교   » Tên tiếng Hàn: 세종대학교 » Tên tiếng Anh: Sejong University » Loại hình: Tư thục » Số lượng […]

Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc Hankuk – 한국외국어대학교

12

Th 12

I. ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀN QUỐC HANKUK – 한국외국어대학교 » Tên tiếng Hàn:  한국외국어대학교 » Tên tiếng Anh: Hankuk University of Foreign Studies » Tên viết tắt: […]