Sự kiện

Hội thảo du học Hàn Quốc ở Quảng Bình thành công tốt đẹp

Hội thảo du học Hàn Quốc ở Quảng Bình thành công tốt đẹp. Chúc mừng những bạn học sinh giành được học bổng của công tuy E.A.S Du Học Quốc Tế E.A.S GROUP . Hẹn gặp các e ở Hà Nội nhé