Sự kiện

Lễ ký kết hợp tác giữa trường đại học Pai Chai và Công ty Du học E.A.S Group

Lễ ký kết hợp tác giữa trường đại học Pai Chai và Công ty Du học E.A.S Group đã diễn ra thành công tốt đẹp. ❤️❤️❤️❤️

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Pai Chai và Công ty Du học E.A.S Group đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, mang lại cơ hội học tập tuyệt vời và trải nghiệm quốc tế cho sinh viên. Sự hợp tác này sẽ mang lại những lợi ích lớn cho cả hai bên và đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và cơ hội phát triển của sinh viên.